{{--} [Tính Năng] Xây Dựng | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Tính Năng] Xây Dựng

Xây dựng là tính năng có thể nâng cấp thêm , mở rộng thêm máy cái sản xuất bạc....

I. Giới thiệu:

- Tại giao diện màn hình chọn "Xây Dựng" để vào giao diện

- Xây dựng giúp quân vương có thể nâng cấp thêm , mở rộng thêm máy cái sản xuất bạc , ví dụ : cấp 1 thì sàn xuất 1 bạc 1 ngày , cấp 2 sản xuất 2 bạc 1 ngày , dạng dạng vậy

Nhấn vào để vào giao diện

II. Quy tắc:

- Có tất cả 10 địa điểm để nâng cấp xây dựng: Quân chủ phủ, Mỏ bạc, Dân cư, Doanh trại, Thao trường, Sảnh tướng, Thiên phủ, Khu trị liệu, Phong hỏa đài và Tường thành.

1. Quân Chủ Phủ:

- Tăng giới hạn đoạt bạc ngày. giới hạn đoạt ngọc ngày, giới hạn hạng đợi thu thập , nâng cấp cần tốn 1 lượng bạc nhất định và thời gian xây.

2. Mỏ Bạc:

- Tăng thời gian sản xuất bạc và giới hạn bạc nâng cấp cần tốn 1 lượng bạc nhất định và thời gian xây.

3. Dân Cư:

- Tăng thời gian sản xuất bạc và giới hạn bạc nâng cấp cần tốn 1 lượng bạc nhất định và thời gian xây.

4. Doanh Trại:

- Nâng cấp cần tốn 1 lượng bạc nhất định và thời gian xây.

5. Thao Trường:

- Tăng cấp đội xuất chinh đạt giới hạn, exp dân binh đơn giới hạn exp tuần nâng cấp cần tốn 1 lượng bạc nhất định và thời gian xây.

6. Sảnh Tướng:

- Tăng cấp Tu luyện nâng cấp cần tốn 1 lượng bạc nhất định và thời gian xây.

7. Thiên Phú:

- Tăng giới hạn sản xuất ngọc, giới hạn ngọc, mở khóa kỹ năng mới nâng cấp cần tốn 1 lượng bạc nhất định và thời gian xây.

8. Khu Trị Liệu:

- Tăng giới hạn thương binh nâng cấp cần tốn 1 lượng bạc nhất định và thời gian xây.

9. Phong Hỏa Đài:

-  Tăng cấp Trinh sát nâng cấp cần tốn 1 lượng bạc nhất định và thời gian xây.

10. Tường Thành:

- Tăng cấp độ bền tường thành, tăng tỷ lệ tường thành hấp thu sát thương. 

 

Chúc các quý Quân Vương có những giây phút giải trí tuyệt vời trong Long Đồ Bá Nghiệp.

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639