Chiêu Quân

Là một nhân vật chính trị thời nhà Hán, nguyên là cung nhân của Hán Nguyên Đế, rồi trở thành vợ của Thiền vu Hung Nô. Với sắc đẹp được ví là Trầm ngư Lạc nhạn. Sở hữu kỹ năng gây sát thương lớn, hỗ trợ HP và tốc đánh cho quân lính

  • Mốc 10.000 người
  • Mốc 5.000 người
  • Mốc 1.000 người