{{--} [Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm

Chào các Quân Vương,

Thay mặt BQT Tại hạ xin được giới thiệu tới các quân vương chuỗi sự kiện Bá Tinh Giáng Lâm với nhiều vật phẩm quý giá.

1. Bá Tinh

Thời gian: Từ ngày 1 – ngày 4 kể từ khi mở máy chủ

Nội dung: Trong 4 ngày đầu tiên kể từ khi mở máy chủ, top 6 chúa công tích nạp đủ 30000 KNB ở mỗi châu sẽ trở thành Bá Tinh của châu sinh ra và nhận thưởng Thần Khí độc nhất 350 thuộc tính (cao nhất game).

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 1

Ghi chú: Thưởng mỗi Châu sinh ra chỉ có 1 phần, nhận thưởng sẽ sửa Châu sinh ra thành Châu tương ứng

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 2

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 3

2. Đệ Nhất

Thời gian: Từ ngày 1 – ngày 4 kể từ khi mở máy chủ

Nội dung: Trong 4 ngày đầu tiên kể từ khi mở máy chủ, 22:00 mỗi ngày sẽ phát thưởng theo hạng đấu trường của người chơi.

Thưởng sự kiện phát qua hệ thống “Thưởng” sau khi tổng kết

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 4

Thưởng sự kiện:

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 5

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 6

3. Mở Mang

Thời gian: Từ ngày 1 – ngày 4 kể từ khi mở máy chủ

Nội dung: Trong 4 ngày đầu tiên kể từ khi mở máy chủ, 22:00 mỗi ngày sẽ phát thưởng theo số lượng thành trì Huyết Minh chiếm được.

Thưởng phát cho tất cả thành viên trong Minh, Minh chủ được thưởng thêm hậu hỉnh

Thưởng sự kiện phát qua hệ thống “Thưởng” sau khi tổng kết

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 7

Thưởng sự kiện:

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 8

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 9

4.Thế Lực Chiến

Thời gian: Từ ngày 1 – ngày 4 kể từ khi mở máy chủ

Nội dung: Trong 4 ngày đầu tiên kể từ khi mở máy chủ, 22:00 mỗi ngày sẽ phát thưởng theo tiến độ vượt ải chiến dịch của người chơi

Thưởng sự kiện phát qua hệ thống “Thưởng” sau khi tổng kết

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 10

 

Thưởng sự kiện:

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 11

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 12

5. Thi tăng sao Tướng Đỏ

Thời gian: Từ ngày 1 – ngày 4 kể từ khi mở máy chủ

Nội dung: Trong 4 ngày đầu tiên kể từ khi mở máy chủ, người chơi thi nhau tăng sao tướng đỏ đạt cấp sao nhất định sẽ nhận thưởng

Số lượng phần thưởng có giới hạn, nhanh tay thì con chậm tay thì hết!

 

Thưởng sự kiện

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 13

[Chuỗi sự kiện] Bá Tinh Giáng Lâm - 14

Hồn khí của Gia Cát Lượng, tăng thêm hiệu ứng kỹ năng khi trang bị Hồn Khí cho tướng

Chúc các quý Quân Vương có những giây phút giải trí tuyệt vời trong Long Đồ Bá Nghiệp.

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639