{{--} [SỰ KIỆN] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 23 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[SỰ KIỆN] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 23

 

Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 23

⇒ Trang nạp: https://nap.sohagame.vn/longdobanghiep

Những mãnh tướng đã từng làm mưa làm gió, thống lĩnh thiên hạ tại những Season 1 2 3, nay sẽ được trở lại trong chuỗi sự kiện Ưu Đãi Đặc Biệt.

Để người chơi có cơ hội sử dụng những vị tướng uy danh những mùa giải trước, BQT xin tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn sau.

♦♦♦Chuỗi sự kiện 22♦♦♦

⇒ Thời Gian: Từ 00:00 ngày 27/02 → 23:59 ngày 29/02 (Mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng, phần thưởng và mốc nạp được làm mới mỗi ngày) 

⇒ Thể lệ sự kiện: Mỗi ngày khi người chơi tích nạp đạt mốc cao nhất hoặc ngang bằng trong các mốc sự kiện sẽ nhận phần thưởng thêm tương ứng ở 1 mốc cao nhất.

⇒ Sự Kiện lặp lại mỗi ngày kéo dài từ 27/02 - 29/02.

⇒ Lưu Ý: Người chơi chỉ nhận thưởng 1 mốc, BQT sẽ tính mốc nạp cao nhất để phát thưởng cho người chơi (dựa vào tổng nạp cao nhất của người chơi trong mỗi ngày để phát thưởng mốc quà tương ứng)

⇒ Quà sẽ được gởi MỖI NGÀY 1 LẦN và 1 MỐC TÍCH NẠP CAO NHẤT.

⇒ BQT sẽ tổng kết vào 23:59 mỗi ngày và gửi thưởng qua thư ingame.

--------------------------------------

♦♦♦Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 4 Giai Đoạn Chuẩn Bị (S30-S37)♦♦♦

⇒ Các Mốc Nạp và phần thưởng

♦ Mốc: 300 KNB ♦ 

 • - 10 Mảnh Khương Duy
 • - 20 Mảnh Cam Ninh
 • - 1 Thống Lệnh
 • - 50 Rương Dưỡng
 • - 150 EXP Đan 4

♦ Mốc: 600 KNB ♦

 • - 20 Mảnh Khương Duy
 • - 40 Mảnh Cam Ninh
 • - 2 Thống Lệnh
 • - 100 Rương Dưỡng
 • - 300 EXP Đan 4

♦ Mốc: 1500 KNB ♦

 • - 30 Mảnh Khương Duy
 • - 50 Mảnh Cam Ninh
 • - 3 Thiên Thạch
 • - 3 Thống Lệnh
 • - 150 Rương Dưỡng
 • - 500 EXP Đan 4

♦ Mốc: 3000 KNB ♦

 • - 50 Mảnh Khương Duy
 • - 70 Mảnh Cam Ninh
 • - 5 Thống Lệnh
 • - 200 Rương Dưỡng
 • - 8 Thiên Thạch
 • - 800 EXP Đan 4

♦ Mốc: 6000 KNB ♦

 • - 100 Mảnh Khương Duy
 • - 100 Mảnh Cam Ninh
 • - 10 Thống Lệnh
 • - 400 Rương Dưỡng
 • - 15 Thiên Thạch
 • - 1000 EXP Đan 4

♦ Mốc: 12000 KNB ♦

 • Mảnh Hạ Hầu Uyên x 400
 • Mảnh Bạch Khởi x 400
 • Thống Lệnh x 20
 • Rương Dưỡng x 2000
 • Trích Tinh Lệnh Cao x 3
 • EXP Đan 4 x 4000
 • Rương Thiên Phú Cao x 2

♦♦♦♦ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT♦♦♦♦:

+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 23/02 - 24/02 mốc 6000 KNB sẽ nhận được các phần quà sau:

- Hồn Khí Cam Ninh
- 20 Móng Sắt
- 5.000 EXP 4
-----------------------------------------------

Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 1 và 2

♦ Mốc: 150 KNB

 • - 10 Mảnh Gia Cát Lượng
 • - 10 Mảnh Khương Thượng
 • - 50 Rương Dưỡng
 • - 5.000 Sách Kỹ Năng
 • - 100 EXP Đan 4

♦ Mốc: 300 KNB

 • - 20 Mảnh Gia Cát Lượng
 • - 20 Mảnh Khương Thượng
 • - 100 Rương Dưỡng
 • - 10.000 Sách Kỹ Năng
 • - 300 EXP Đan 4

♦ Mốc: 600 KNB

 • - 40 Mảnh Gia Cát Lượng
 • - 40 Mảnh Khương Thượng
 • - 150 Rương Dưỡng
 • - 20.000 Sách Kỹ Năng
 • - 1 Rương Ngựa Đỏ
 • - 700 EXP Đan 4

♦ Mốc: 1500 KNB 

 • - 80 Mảnh Gia Cát Lượng
 • - 80 Mảnh Khương Thượng
 • - 200 Rương Dưỡng
 • - 40.000 Sách Kỹ Năng.
 • - 3 Rương Ngựa Đỏ
 • - 1000 EXP Đan 4

♦ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:
+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 27/02 - 29/02 các mốc 1500 KNB trở lên sẽ nhận được các phần quà sau:
‼️ Hồn Khí Bạch Vũ Phiến ( Hồn Khí Gia Cát Lượng )
‼️ 20 Móng Sắt
‼️1.000 Rương Dưỡng.
‼️ 5 Rương Ngựa Đỏ

⇒ Ví dụ:

+ Người chơi tích nạp mốc 300 KNB, 450 KNB ==> sẽ nhận được phần quà mốc 300 KNB.
+ Người chơi tích nạp mốc 600 KNB, 900 KNB ==> sẽ nhận được phần quà mốc 600 KNB (không nhận được mốc quà 150 KNB và 300 KNB)
+ Người chơi khi nạp thẻ tháng sẽ được tính các mốc KNB tương ứng
♦ Gói thẻ tháng sẽ được tính tích lũy 300 KNB (tương đương 100 SohaCoin)
♦ Gói thẻ tháng siêu sẽ được tính tích lũy 1200 KNB (tương đương 400 SohaCoin)

♦♦♦Sự Kiện Nạp Bất Kỳ từ 300 KNB trở lên♦♦♦

⇒ Thời Gian: Từ 00:00 ngày 23/02 -> 23:59 ngày 24/02 (Mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng)

⇒ Thể lệ sự kiện: Mỗi ngày khi người chơi nạp bất kỳ từ 300KNB trở lên sẽ nhận được phần quà sau

Móng Sắt x 20
Tiểu Kim Đỉnh x 20
Gói Dân Binh 3 x 100
Gói Ngân Phiếu 3 x 100
Sách Kỹ Năng x 10000
EXP Đan 4 x 100

⇒ Quà sẽ được gởi MỖI NGÀY 1 LẦN.

⇒ BQT sẽ tổng kết vào 23:59 mỗi ngày và gửi thưởng qua thư ingame.