{{--} [Góc Vinh Danh] CÂU CHUYỆN VỀ TƯ MÃ Ý | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Góc Vinh Danh] CÂU CHUYỆN VỀ TƯ MÃ Ý

"Thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy"

♦ Trong cuộc đời của Tư Mã Ý có 2 đối thủ lớn nhất.


♦ Khi còn phò giúp cho Tào Phi thì đối thủ lớn nhất là Dương Tu, khi Dương Tu bị Tào Tháo xử tử, Tư Mã Ý chủ động xin Tào Tháo cho phép gặp Dương Tu.

♦ Tào Tháo hỏi nguyên nhân, Tư Mã Ý bèn nói rằng: "Thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy". Câu nói của ông đã làm động lòng Tào Tháo.

♦ Đây là quy tắt xử thế và làm việc của Tư Mã Ý, ông luôn có lòng kính trọng trong những đối thủ của mình như Gia Cát Lượng, Dương Tu, thậm chỉ còn không để tâm những người đã từng hại mình, cả một cuộc đời sống trong chữ "Hòa".

-------------------


♦ Sau khi Gia Cát Lượng chết, Tư Mã Ý lấy nước thay rượu tế Khổng Minh, nước mắt tuôn trào, nếu như không có con trai nhắc rằng quân nước Ngụy đang đứng phía sau thì ông sẽ quỳ xuống mà tế lạy.

♦ Ông tế Khổng Minh rằng: "Ông một đời thanh bạch, giống như bát nước vậy, tuy tôi với ông là địch thù với nhau, nhưng tôi luôn coi ông là tri ân, Khổng Minh, để tôi kính ông một lời, Tiên Sinh!"

♦ Nếu đối thủ có những điểm hay, chẳng phải học hỏi điều đó sẽ có lợi cho bản thân?!
♦ Tìm ra kế sách để đối lại kẻ thù, chẳng phải càng hay hơn?

-------------------


♦ Không công nhận thực lực của đối phương - không chứng tỏ chúng ta mạnh hơn. Đối đáp lại các kế sách, tìm ra phương hướng đáp trả kẻ thù, mới chứng tỏ năng lực của chính mình.

♦ Có kẻ thù đầy thực lực, cuộc chiến lại càng trở nên giá trị !!! Một chiến thắng dễ dàng, một kẻ thù èo uột liệu thật sự đáng tự hào hơn?

===============================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639