{{--} [Góc Vinh Danh] VINH DANH HUYẾT MINH VNA-FML MINH ĐẦU TIÊN CHIẾM HUYỆN LV30 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Góc Vinh Danh] VINH DANH HUYẾT MINH VNA-FML MINH ĐẦU TIÊN CHIẾM HUYỆN LV30

Thật bất ngờ khi Quân Vương VNA-FML chính là Huyết Minh Đầu Tiên tại máy chủ Doanh Chính đã công chiếm thành công và đoạt được Huyện Đa Luân Lv30 thuộc Kinh Châu.

Dưới sự lãnh đạo của Minh Chủ VNA-ĐH và ý chí kiên cường của toàn bộ tập thể VNA-FML, chỉ sau 1 ngày Xuất Binh Khởi Nghĩa, Minh đã nhanh chóng chiếm được 9 Huyện nhỏ và 1 Huyện lớn, thế lực ngày càng vững mạnh. 

Mọi thành viên của Huyết Minh khi chiếm Huyện Lv30 đầu tiên sẽ nhận được các phần quà ingame:

Ở các Châu Mục khác cũng không hề thua kém, Đại Việt tại Dương Châu dưới sự lãnh đạo của Minh Chủ DNvip cũng đã chiếm được 8 Huyện nhỏ và 1 Huyện lớn.

Chiến sự ngày càng gây cấn và quyết liệt khi các Huyết Minh khác cũng đã dần tuyển mộ được nhân tài phò tá và tiếp tục công phá, càn quét các thành trì lớn bé.

Minh nào sẽ là Minh tiếp theo công phá và chiếm đóng được các Huyện lớn còn lại tại Ung Châu, Lương Châu, Duyễn Châu, Ký Châu. 

Quân Vương hãy tiếp tục theo dõi Fanpage và tham gia Chiêu Hiền Quán để cập nhật tình hình chiến sự!

Các event nhận CODE đang diễn ra:

⇒ Tải game hay - Nhận ngay VIPCODE: https://bitly.vn/au1

⇒ Báo danh nhận quà: https://longdobanghiep.vn/landing

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame.

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 663