{{--} [Mẹo] Những Điều Cần Biết | Giai Đoạn Chuẩn Bị Mùa Giải Mới | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Mẹo] Những Điều Cần Biết | Giai Đoạn Chuẩn Bị Mùa Giải Mới

Mục: Xử lý dữ liệu người chơi

► 1. Xóa cấp khoa kỹ, xây thành, cấp tướng, chuyển thành điểm mùa giải

- Xóa cấp Khoa Kỹ, dựa vào cấp để đổi điểm mùa giải, cấp càng cao càng được nhiều điểm

- Xóa cấp Xây Thành, dựa vào cấp để đổi điểm, cấp càng cao càng được nhiều điểm

- Xóa cấp Tướng, dựa vào cấp để đổi điểm, cấp càng cao càng được nhiều điểm

→ Quân hãy nâng toàn bộ các cấp Khoa Kỹ, Thành Trì, Cấp Tướng để nhận được nhiều điểm mùa giải nhất dùng để đổi các Hồn Khí mạnh nhất Game

► 2. Xóa cấp kỹ năng

- Xóa cấp kỹ năng của Tướng

► 3. Xóa cấp dưỡng, hoàn trả đạo cụ dưỡng

- Xóa cấp dưỡng và hoàn trả đầy đủ đạo cụ dưỡng tướng

► 4. Tự động gỡ trang bị tướng, lưu cấp sao cường hóa và trang bị

- Gỡ toàn bộ trang bị tướng, lưu cấp sao cường hóa và trang bị

► 5. Xóa túi đạo cụ (Trừ Đá Rèn và các loại Đá Cường Hoa)

- Xóa tùi đạo cụ (Trừ Đá Rèn và các loại Đá Cường Hóa vũ khí, danh khí, đá cường hóa ngựa )

- 1 số túi đạo cụ sẽ bị xóa: Gói Dân Binh, Gói Ngọc, Gói Ngân Phiếu, Tiểu Kim Đỉnh, Trưng Binh Lệnh, Lệnh Đời Thành, Xẻng, Xẻng Đào Ngọc, Luyện Công Lệnh, Lệnh Bài Triệu Tập Minh,...

► 6. Giữ túi trang bị, túi dưỡng

- Giữ Rương Trang Bị như Danh Khí, Thần Khí, Giữ Rương Dưỡng

► 7. Lưu điểm thần tướng và điểm mùa giải, xóa các điểm còn lại và Bạc

- Lưu điểm thần tướng và điểm mùa giải

- Xóa các điểm còn lại như ngọc, bạc, dân binh, điểm chiến trường, điểm qua ải trảm tướng

► 8. Cài lại PB chiến dịch, cài lại nhiệm vụ chính

► 9. Cài lại quyền sở hữu các thành Cửu Châu 

► 10. Xóa nơi sinh người chơi, chọn lại

→ Tóm gọn nội dung thì trong giai đoạn chuẩn bị bước sang mùa giải mới Quân Vương hãy nâng cấp Khoa Kỹ, Thành Trì và nâng cấp, cường hóa Tướng nhiều nhất có thể, hệ thống sẽ dựa vào để cộng điểm mùa giải, điểm mùa giải càng cao sẽ được đổi nhìu Hồn Khí mạnh nhất Game khi qua mùa giải mới

→ Quân Vương có thể xem điểm mùa giải dự kiến ở mục Xử Lý Dữ Liệu Người Chơi ( ingame )

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639