{{--} [Mẹo] Tiệm Mùa Giải - Nơi Chứa Đựng Hồn Khí Truyền Thuyết | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Mẹo] Tiệm Mùa Giải - Nơi Chứa Đựng Hồn Khí Truyền Thuyết

Những Điều Cần Biết | Giai Đoạn Chuẩn Bị Mùa Giải Mới

Điểm Mùa Giải rất giá trị dùng để đổi các Hồn Khí Truyền Thuyết chỉ duy nhất có trong Tiệm Mùa Giải với chỉ số cao nhất game và có các kỹ năng năng đặc biệt phát huy hết sức mạnh của Tướng

► Hồn Khí Truyền Thuyết loại Trí 

▪️Thất Huyền Dao

Trí: 400

Kỹ Năng Đề Hồ Đỉnh: Trí tăng 400 ( Hiệu lực khi tính toán chiến đấu, không hiện trực tiếp vào chỉ số )

▪️Côn Bằng Vũ

Trí: 400

Kỹ Năng Khôn Ngoan: S.thương kỹ năng hệ Trí +10%

▪️Đa Tình Hoàn

Trí: 400

Kỹ Năng Hư Yểm Thuật: Mỗi hiệp làm giảm 10 điểm tốc độ tấn công của địch

▪️Trì Bích Ngọc

Trí: 400

Kỹ Năng Xảo Quyệt: 10% Xác suất thi triển kỹ năng Trí 2 lần

► Hồn Khí Truyền Thuyết loại Võ 

▪️Trùng Cửu Thiên

Võ: 400

Kỹ Năng Thiết Mã: Sát Thương hệ Kỵ binh +15%

▪️Trảm Nguyệt Nha

Võ: 400

Kỹ Năng Thiện Chiến: Sát Thương kỹ năng chủ động Võ nhóm tăng 20%

▪️Kỳ Long Văn

Võ: 400

Kỹ Năng Đảo Ngược: Sát Thương kỹ năng chủ động Võ đơn tăng 20%

▪️Thanh Huyền Minh

Võ: 400

Kỹ Năng Sẵn Sàng: Sát thương hệ Khí Giới +15%

Hy vọng bài viết sẽ giúp cho các Quân Vương dễ dàng trải nghiệm Long Đồ Bá Nghiệp.

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639