{{--} [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 11 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 11

 

 

 

Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 11

- Những mãnh tướng đã từng làm mưa làm gió, thống lĩnh thiên hạ tại những Season 1 2 3, nay sẽ được trở lại trong chuỗi sự kiện Ưu Đãi Đặc Biệt.

- Để người chơi có cơ hội sử dụng những vị tướng uy danh những mùa giải trước, BQT xin tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn sau.

Chuỗi sự kiện 11

- Thời Gian: Từ 00:00 ngày 12/12 -> 23:59 ngày 15/12 (Mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng, phần thưởng và mốc nạp được làm mới mỗi ngày)

- Thể lệ sự kiện: Mỗi ngày khi người chơi tích nạp đạt mốc cao nhất hoặc ngang bằng trong các mốc sự kiện sẽ nhận phần thưởng thêm tương ứng ở 1 mốc cao nhất.

- Sự Kiện lặp lại mỗi ngày kéo dài từ 12/12 - 15/12.

- Lưu Ý: Người chơi chỉ nhận thưởng 1 mốc, BQT sẽ tính mốc nạp cao nhất để phát thưởng cho người chơi (dựa vào tổng nạp cao nhất của người chơi trong mỗi ngày để phát thưởng mốc quà tương ứng)

Quà sẽ được gởi MỖI NGÀY 1 LẦN và 1 MỐC TÍCH NẠP CAO NHẤT.

 BQT sẽ tổng kết vào 23:59 mỗi ngày và gửi thưởng qua thư ingame.

--------------------------------------
Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 4
Các Mốc Nạp và phần thưởng

Mốc: 300 KNB
- 20 Mảnh Lục Tốn
- 10 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 1 Thống Lệnh
- 50 Rương Dưỡng
- 150 EXP Đan 4

Mốc: 600 KNB
- 40 Mảnh Lục Tốn
- 20 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 2 Thống Lệnh
- 100 Rương Dưỡng
- 300 EXP Đan 4

Mốc: 1500 KNB
- 50 Mảnh Lục Tốn
- 30 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 3 Thiên Thạch
- 3 Thống Lệnh
- 150 Rương Dưỡng
- 500 EXP Đan 4

Mốc: 3000 KNB
- 70 Mảnh Lục Tốn
- 50 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 5 Thống Lệnh
- 200 Rương Dưỡng
- 8 Thiên Thạch
- 800 EXP Đan 4

Mốc: 6000 KNB 
- 100 Mảnh Lục Tốn
- 100 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 10 Thống Lệnh
- 400 Rương Dưỡng
- 15 Thiên Thạch
- 1000 EXP Đan 4

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 12/12 - 15/12 mốc 6000 KNB sẽ nhận được các phần quà sau:
- Hồn Khí Long Xà Cung ( Hồn Khí Hạ Hầu Uyên )
- 20 Móng Sắt
- 5.000 EXP 4

Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 3

Mốc: 150 KNB
- 10 Mảnh Lục Tốn
- 50 Rương Dưỡng
- 5.000 Sách Kỹ Năng
- 1 Thống Lệnh
- 100 EXP Đan 4

Mốc: 300 KNB
- 20 Mảnh Lục Tốn
- 1 Rương Ngựa Đỏ
- 100 Rương Dưỡng
- 10.000 Sách Kỹ Năng
- 3 Thống Lệnh
- 300 EXP Đan 4

Mốc: 600 KNB
- 40 Mảnh Lục Tốn
- 2 Rương Ngựa Đỏ
- 150 Rương Dưỡng
- 20.000 Sách Kỹ Năng
- 5 Thống Lệnh
- 700 EXP Đan 4

Mốc: 1500 KNB 
- 80 Mảnh Lục Tốn
- 3 Rương Ngựa Đỏ
- 200 Rương Dưỡng
- 40.000 Sách Kỹ Năng.
- 10 Thống Lệnh
- 1000 EXP Đan 4

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:
+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 12/12 - 15/12 các mốc 1500 KNB trở lên sẽ nhận được các phần quà sau:
Hồn Khí Bá Vương Thương ( Hồn Khí Dành Riêng Hạng Vũ )
- 20 Móng Sắt
- 1.000 Rương Dưỡng.
- 5 Rương Ngựa Đỏ.

Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 1 và 2

Mốc: 150 KNB
- 10 Mảnh Lữ Bố
- 10 Mảnh Hoắc Khứ Bệnh
- 50 Rương Dưỡng
- 5.000 Sách Kỹ Năng
- 100 EXP Đan 4

Mốc: 300 KNB
- 20 Mảnh Lữ Bố
- 20 Mảnh Hoắc Khứ Bệnh
- 100 Rương Dưỡng
- 10.000 Sách Kỹ Năng
- 300 EXP Đan 4

Mốc: 600 KNB
- 40 Mảnh Lữ Bố
- 40 Mảnh Hoắc Khứ Bệnh
- 150 Rương Dưỡng
- 20.000 Sách Kỹ Năng
- 1 Rương Ngựa Đỏ
- 700 EXP Đan 4

Mốc: 1500 KNB 
- 80 MảnhLữ Bố
- 80 Mảnh Hoắc Khứ Bệnh
- 200 Rương Dưỡng
- 40.000 Sách Kỹ Năng.
- 3 Rương Ngựa Đỏ
- 1000 EXP Đan 4

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:
+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 12/12 - 15/12 các mốc 1500 KNB trở lên sẽ nhận được các phần quà sau:
- Hồn Khí Phương Thiên Kích ( Hồn Khí Lữ Bố )
- 20 Móng Sắt
- 1.000 Rương Dưỡng.
- 5 Rương Ngựa Đỏ

===============================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/longdobanghiep

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn