{{--} [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 15 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 15

Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 15

Những mãnh tướng đã từng làm mưa làm gió, thống lĩnh thiên hạ tại những Season 1 2 3, nay sẽ được trở lại trong chuỗi sự kiện Ưu Đãi Đặc Biệt.

Để người chơi có cơ hội sử dụng những vị tướng uy danh những mùa giải trước, BQT xin tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn sau.

Chuỗi sự kiện 15

Thời Gian: Từ 00:00 ngày 17/01 -> 23:59 ngày 19/01 (Mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng, phần thưởng và mốc nạp được làm mới mỗi ngày)

Thể lệ sự kiện: Mỗi ngày khi người chơi tích nạp đạt mốc cao nhất hoặc ngang bằng trong các mốc sự kiện sẽ nhận phần thưởng thêm tương ứng ở 1 mốc cao nhất.

Sự Kiện lặp lại mỗi ngày kéo dài từ 17/01 - 19/01.

Lưu Ý: Người chơi chỉ nhận thưởng 1 mốc, BQT sẽ tính mốc nạp cao nhất để phát thưởng cho người chơi (dựa vào tổng nạp cao nhất của người chơi trong mỗi ngày để phát thưởng mốc quà tương ứng)

Quà sẽ được gởi MỖI NGÀY 1 LẦN và 1 MỐC TÍCH NẠP CAO NHẤT.

BQT sẽ tổng kết vào 23:59 mỗi ngày và gửi thưởng qua thư ingame.

--------------------------------------
Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 4
Các Mốc Nạp và phần thưởng

Mốc: 300 KNB
- 10 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 10 Mảnh Giả Hủ
- 1 Thống Lệnh
- 50 Rương Dưỡng
- 150 EXP Đan 4

Mốc: 600 KNB
- 20 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 20 Mảnh Giả Hủ
- 2 Thống Lệnh
- 100 Rương Dưỡng
- 300 EXP Đan 4

Mốc: 1500 KNB
- 30 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 30 Mảnh Giả Hủ
- 3 Thiên Thạch
- 3 Thống Lệnh
- 150 Rương Dưỡng
- 1 Rương Thiên Phú Cao

Mốc: 3000 KNB 
- 60 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 60 Mảnh Giả Hủ
- 5 Thống Lệnh
- 200 Rương Dưỡng
- 8 Thiên Thạch
- 1 Rương Thiên Phú Cao

Mốc: 6000 KNB 
- 100 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 100 Mảnh Giả Hủ
- 10 Thống Lệnh
- 400 Rương Dưỡng
- 15 Thiên Thạch
- 1 Rương Thiên Phú Cao

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:
+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 17/01 - 19/01 mốc 6000 KNB sẽ nhận được các phần quà sau:
- Hồn Khí Âm Dương Phiến ( Giả Hủ )
- 20 Móng Sắt
- 2 Rương Thiên Phú Cao

Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 3

Mốc: 150 KNB
- 10 Mảnh Điển Vi
- 10 Mảnh Mễ Nguyệt
- 50 Rương Dưỡng
- 5.000 Sách Kỹ Năng
- 1 Thống Lệnh
- 100 EXP Đan 4

Mốc: 300 KNB
- 20 Mảnh Điển Vi
- 1 Rương Ngựa Đỏ
- 100 Rương Dưỡng
- 20 Mảnh Mễ Nguyệt
- 3 Thống Lệnh

Mốc: 600 KNB
- 40 Mảnh Điển Vi
- 2 Rương Ngựa Đỏ
- 150 Rương Dưỡng
- 40 Mảnh Mễ Nguyệt
- 5 Thống Lệnh
- 700 EXP Đan 4

Mốc: 1500 KNB 
- 80 Mảnh Điển Vi
- 3 Rương Ngựa Đỏ
- 200 Rương Dưỡng
- 80 Mảnh Mễ Nguyệt
- 10 Thống Lệnh
- 1000 EXP Đan 4

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:
+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 17/01 - 19/01 các mốc 1500 KNB trở lên sẽ nhận được các phần quà sau:
Hồn Khí Thiểm Phi Yến ( Hồn Khí Lục Tốn )
- 20 Móng Sắt
- 1.000 Rương Dưỡng.
- 5 Rương Ngựa Đỏ.

Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 1 và 2

Mốc: 150 KNB
- 10 Mảnh Lưu Bị
- 10 Mảnh Quỷ Cốc Tử
- 50 Rương Dưỡng
- 5.000 Sách Kỹ Năng
- 100 EXP Đan 4

Mốc: 300 KNB
- 20 Mảnh Gia Cát Lượng
- 20 Mảnh Khương Thượng
- 100 Rương Dưỡng
- 10.000 Sách Kỹ Năng
- 300 EXP Đan 4

Mốc: 600 KNB
- 40 Mảnh Lưu Bị
- 40 Mảnh Quỷ Cốc Tử
- 150 Rương Dưỡng
- 20.000 Sách Kỹ Năng
- 1 Rương Ngựa Đỏ
- 700 EXP Đan 4

Mốc: 1500 KNB
- 80 Mảnh Lưu Bị
- 80 Mảnh Quỷ Cốc Tử
- 200 Rương Dưỡng
- 40.000 Sách Kỹ Năng.
- 3 Rương Ngựa Đỏ
- 1000 EXP Đan 4

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:
+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 17/01 - 19/01 các mốc 1500 KNB trở lên sẽ nhận được các phần quà sau:
- Hồn Khí Bạch Vũ Phiến ( Hồn Khí Gia Cát Lượng )
- 20 Móng Sắt
- 1.000 Rương Dưỡng.
- 5 Rương Ngựa Đỏ

===============================

LONG ĐỒ BÁ NGHIỆP - Game chiến thuật SLG TOP 1 châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/longdobanghiep

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn