{{--} [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 17 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 17

Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 17


⇒ Trang nạp: https://nap.sohagame.vn/longdobanghiep

Những mãnh tướng đã từng làm mưa làm gió, thống lĩnh thiên hạ tại những Season 1 2 3, nay sẽ được trở lại trong chuỗi sự kiện Ưu Đãi Đặc Biệt.

Để người chơi có cơ hội sử dụng những vị tướng uy danh những mùa giải trước, BQT xin tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn sau.

♦ Chuỗi sự kiện 17 ♦

♦ Thời Gian: Từ 00:00 ngày 12/02 -> 23:59 ngày 13/02 (Mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng, phần thưởng và mốc nạp được làm mới mỗi ngày)

♦ Thể lệ sự kiện: Mỗi ngày khi người chơi tích nạp đạt mốc cao nhất hoặc ngang bằng trong các mốc sự kiện sẽ nhận phần thưởng thêm tương ứng ở 1 mốc cao nhất.

♦ Sự Kiện lặp lại mỗi ngày kéo dài từ 12/02 - 13/02.

♦ Lưu Ý: Người chơi chỉ nhận thưởng 1 mốc, BQT sẽ tính mốc nạp cao nhất để phát thưởng cho người chơi (dựa vào tổng nạp cao nhất của người chơi trong mỗi ngày để phát thưởng mốc quà tương ứng)

Quà sẽ được gởi MỖI NGÀY 1 LẦN và 1 MỐC TÍCH NẠP CAO NHẤT.

⇒ BQT sẽ tổng kết vào 23:59 mỗi ngày và gửi thưởng qua thư ingame.

--------------------------------------

Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 4 Giai Đoạn Chuẩn Bị (S30-S37)

♦ Các Mốc Nạp và phần thưởng ♦ 

♦♦♦Mốc: 300 KNB♦♦♦

 • Mảnh Khương Duy x 20
 • Mảnh Hạng Vũ x 20
 • Thống Lệnh x 2
 • Rương Dưỡng x 100
 • Trích Tinh Lệnh Cao x 1
 • EXP Đan 4 x 300

♦♦♦Mốc: 600 KNB♦♦♦

 • Mảnh Khương Duy x 40
 • Mảnh Hạng Vũ x 40
 • Thống Lệnh x 3
 • Rương Dưỡng x 200
 • Trích Tinh Lệnh Cao x 1
 • EXP Đan 4 x 500

♦♦♦Mốc: 1500 KNB♦♦♦

 • Mảnh Khương Duy x 60
 • Mảnh Hạng Vũ x 60
 • Thống Lệnh x 6
 • Rương Dưỡng x 400
 • Trích Tinh Lệnh Cao x 2
 • EXP Đan 4 x 1000

♦♦♦Mốc: 3000 KNB♦♦♦

 • Mảnh Khương Duy x 120
 • Mảnh Hạng Vũ x 120
 • Thống Lệnh x 10
 • Rương Dưỡng x 800
 • Trích Tinh Lệnh Cao x 3
 • EXP Đan 4 x 2000
 • Rương Thiên Trung x 3

♦♦♦Mốc: 6000 KNB ♦♦♦

 • Mảnh Khương Duy x 200
 • Mảnh Hạng Vũ x 200
 • Thống Lệnh x 15
 • Rương Dưỡng x 1500
 • Trích Tinh Lệnh Cao x 3
 • EXP Đan 4 x 3000
 • Rương Thiên Phú Cao x 1

♦♦♦Mốc: 12000 KNB ♦♦♦

 • Mảnh Khương Duy x 400
 • Mảnh Hạng Vũ x 400
 • Thống Lệnh x 20
 • Rương Dưỡng x 2000
 • Trích Tinh Lệnh Cao x 3
 • EXP Đan 4 x 4000
 • Rương Thiên Phú Cao x 2

♦♦♦ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT♦♦♦:

+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 12/02 - 13/02 mốc 6000 KNB sẽ nhận được các phần quà sau:

 • - Móng Sắt x 20
 • Trích Tinh Lệnh Cao x 1
 • - Lục Trầm Thương x 1

-----------------------------------------------

⇒ Ví dụ:

+ Người chơi tích nạp mốc 300 KNB, 450 KNB ==> sẽ nhận được phần quà mốc 300 KNB.
+ Người chơi tích nạp mốc 600 KNB, 900 KNB ==> sẽ nhận được phần quà mốc 600 KNB (không nhận được mốc quà 150 KNB và 300 KNB)
+ Người chơi khi nạp thẻ tháng sẽ được tính các mốc KNB tương ứng

♦ Gói thẻ tháng sẽ được tính tích lũy 300 KNB (tương đương 100 SohaCoin)
♦ Gói thẻ tháng siêu sẽ được tính tích lũy 1200 KNB (tương đương 400 SohaCoin)

♦ Sự Kiện Nạp Bất Kỳ từ 300 KNB trở lên

♦ Thời Gian: Từ 00:00 ngày 12/02 -> 23:59 ngày 13/02 (Mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng)

♦ Thể lệ sự kiện: Mỗi ngày khi người chơi nạp bất kỳ từ 300KNB trở lên sẽ nhận được phần quà sau

 • - Móng Sắt x 20
 • Tiểu Kim Đỉnh x 20
 • Gói Dân Binh 3 x 100
 • Gói Ngân Phiếu 3 x 100
 • Sách Kỹ Năng x 10000
 • EXP Đan 4 x 100

⇒ Quà sẽ được gởi MỖI NGÀY 1 LẦN.

 BQT sẽ tổng kết vào 23:59 mỗi ngày và gửi thưởng qua thư ingame.

===============================

LONG ĐỒ BÁ NGHIỆP - Game chiến thuật SLG TOP 1 châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/longdobanghiep

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn