{{--} [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 26 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 26

Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 26


♦ Trang nạp: https://nap.sohagame.vn/longdobanghiep

- Những mãnh tướng đã từng làm mưa làm gió, thống lĩnh thiên hạ tại những Season 1 2 3, nay sẽ được trở lại trong chuỗi sự kiện Ưu Đãi Đặc Biệt.

- Để người chơi có cơ hội sử dụng những vị tướng uy danh những mùa giải trước, BQT xin tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn sau.

 

♦♦♦ Chuỗi sự kiện 26 ♦♦♦

 Thời Gian áp dụng: Từ 00:00 ngày 18/03 -> 23:59 ngày 22/03 (Mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng, phần thưởng và mốc nạp được làm mới mỗi ngày)

 Thể lệ sự kiện: Mỗi ngày khi người chơi tích nạp đạt mốc cao nhất hoặc ngang bằng trong các mốc sự kiện sẽ nhận phần thưởng thêm tương ứng ở 1 mốc cao nhất.

 Sự Kiện lặp lại mỗi ngày kéo dài từ 18/03 - 22/03.

♦♦♦ Lưu Ý: Người chơi chỉ nhận thưởng 1 mốc, BQT sẽ tính mốc nạp cao nhất để phát thưởng cho người chơi (dựa vào tổng nạp cao nhất của người chơi trong mỗi ngày để phát thưởng mốc quà tương ứng)

- Quà sẽ được gởi MỖI NGÀY 1 LẦN và 1 MỐC TÍCH NẠP CAO NHẤT.

- BQT sẽ tổng kết vào 23:59 mỗi ngày và gửi thưởng qua thư ingame vào ngày hôm sau. Riêng quà của ngày Thứ 7 và Chủ Nhật sẽ được gửi vào Thứ 2.

--------------------------------------

♦♦♦♦ Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 4 ♦♦♦♦

Các Mốc Nạp và phần thưởng

♦♦♦Mốc: 300 KNB♦♦♦

- 10 Mảnh Cam Ninh

- 1 Thống Lệnh

- 50 Rương Dưỡng

- 150 EXP Đan 4

 

♦♦♦Mốc: 600 KNB♦♦♦

- 20 Mảnh Cam Ninh

- 2 Thống Lệnh

- 100 Rương Dưỡng

- 300 EXP Đan 4


♦♦♦Mốc: 1500 KNB♦♦♦

- 30 Mảnh Cam Ninh

- 10 Điêu Thuyền

- 3 Thiên Thạch

- 3 Thống Lệnh

- 150 Rương Dưỡng

- 1 Rương Thiên Phú Cao


♦♦♦Mốc: 3000 KNB♦♦♦

- 60 Mảnh Cam Ninh

- 30 Điêu Thuyền

- 5 Thống Lệnh

- 200 Rương Dưỡng

- 8 Thiên Thạch

- 1 Rương Thiên Phú Cao


♦♦♦Mốc: 6000 KNB♦♦♦

- 100 Mảnh Cam Ninh

- 60 Điêu Thuyền

- 10 Thống Lệnh

- 400 Rương Dưỡng

- 15 Thiên Thạch

- 1 Rương Thiên Phú Cao


♦♦♦♦♦ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT♦♦♦♦♦:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp 3 ngày, mỗi ngày đạt mốc 6000 KNB sẽ nhận được các phần quà sau:

- Hồn Khí Cam Ninh

- 20 Móng Sắt

- 2 Rương Thiên Phú Cao

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp 5 ngày, mỗi ngày đạt mốc 6000 KNB sẽ nhận thêm phần quà sau:

- 50 Mảnh Tướng Đỏ tự chọn ( Ngoại trừ: Võ Tắc Thiên, Lý Thế Dân, Tôn Quyền, Trương Hợp)

 

♦♦♦♦ Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại S38-39 ♦♦♦♦

♦♦♦Mốc: 150 KNB♦♦♦

- 10 Mảnh Tư Mã Ý

- 10 Mảnh Lục Tốn

- 50 Rương Dưỡng

- 5.000 Sách Kỹ Năng

- 1 Thống Lệnh

- 100 EXP Đan 4


♦♦♦Mốc: 300 KNB♦♦♦

- 20 Mảnh Tư Mã Ý

- 20 Mảnh Lục Tốn

- 1 Rương Ngựa Đỏ

- 100 Rương Dưỡng

- 10.000 Sách Kỹ Năng

- 3 Thống Lệnh

- 300 EXP Đan 4


♦♦♦Mốc: 600 KNB♦♦♦

- 40 Mảnh Tư Mã Ý

- 40 Mảnh Lục Tốn

- 2 Rương Ngựa Đỏ

- 150 Rương Dưỡng

- 20.000 Sách Kỹ Năng

- 5 Thống Lệnh

- 700 EXP Đan 4


♦♦♦Mốc: 1500 KNB♦♦♦

- 80 Mảnh Tư Mã Ý

- 80 Mảnh Lục Tốn

- 3 Rương Ngựa Đỏ

- 200 Rương Dưỡng

- 40.000 Sách Kỹ Năng.

- 10 Thống Lệnh

- 1000 EXP Đan 4


♦♦♦Mốc: 3000 KNB♦♦♦

- 100 Mảnh Tư Mã Ý

- 100 Mảnh Lục Tốn

- 3 Rương Ngựa Đỏ

- 500 Rương Dưỡng

- 60.000 Sách Kỹ Năng.

- 10 Thống Lệnh

- 1200 EXP Đan 4

 

♦♦♦♦♦ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT♦♦♦♦♦:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp 3 ngày, mỗi ngày đạt mốc 3000 KNB sẽ nhận được các phần quà sau:

- Hồn Khí Cùng Kỳ Phiến ( Hồn Khí Dành Riêng cho Tư Mã Ý )

- 20 Móng Sắt

- 1.000 Rương Dưỡng.

- 5 Rương Ngựa Đỏ.

 

♦♦♦♦Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season S40 S41♦♦♦♦

♦♦♦Mốc: 150 KNB♦♦♦

- 10 Mảnh Gia Cát Lượng

- 10 Mảnh Khương Thượng

- 50 Rương Dưỡng

- 5.000 Sách Kỹ Năng

- 100 EXP Đan 4

 

♦♦♦Mốc: 300 KNB♦♦♦

- 20 Mảnh Gia Cát Lượng

- 20 Mảnh Khương Thượng

- 100 Rương Dưỡng

- 10.000 Sách Kỹ Năng

- 300 EXP Đan 4

 

♦♦♦Mốc: 600 KNB♦♦♦

- 40 Mảnh Gia Cát Lượng

- 40 Mảnh Khương Thượng

- 150 Rương Dưỡng

- 20.000 Sách Kỹ Năng

- 1 Rương Ngựa Đỏ

- 700 EXP Đan 4

 

♦♦♦Mốc: 1500 KNB♦♦♦

- 80 Mảnh Gia Cát Lượng

- 80 Mảnh Khương Thượng

- 200 Rương Dưỡng

- 40.000 Sách Kỹ Năng.

- 3 Rương Ngựa Đỏ

- 1000 EXP Đan 4

 

♦♦♦♦♦ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT♦♦♦♦♦

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp 3 ngày, mỗi ngày đạt mốc 1500 KNB sẽ nhận được các phần quà sau:

- Hồn Khí Bạch Vũ Phiến ( Hồn Khí Gia Cát Lượng )

- 20 Móng Sắt

-1.000 Rương Dưỡng.

- 5 Rương Ngựa Đỏ

-----------------------------------------------

♦ Ví dụ:

- Người chơi tích nạp mốc 300 KNB, 450 KNB ==> sẽ nhận được phần quà mốc 300 KNB.

- Người chơi tích nạp mốc 600 KNB, 900 KNB ==> sẽ nhận được phần quà mốc 600 KNB (không nhận được mốc quà 150 KNB và 300 KNB)

- Người chơi khi nạp thẻ tháng sẽ được tính các mốc KNB tương ứng

♦ Gói thẻ tháng sẽ được tính tích lũy 300 KNB (tương đương 100 SohaCoin)

♦ Gói thẻ tháng siêu sẽ được tính tích lũy 1200 KNB (tương đương 400 SohaCoin)

===============================

LONG ĐỒ BÁ NGHIỆP - Game chiến thuật SLG TOP 1 châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/longdobanghiep

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn