{{--} [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 5 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 5

 

 

Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại 5

♦Những mãnh tướng đã từng làm mưa làm gió, thống lĩnh thiên hạ tại những Season 1 2 3, nay sẽ được trở lại trong chuỗi sự kiện Ưu Đãi Đặc Biệt.

Để người chơi có cơ hội sử dụng những vị tướng uy danh những mùa giải trước, BQT xin tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn sau.

Chuỗi sự kiện 5

Thời Gian: Từ 00:00 ngày 24/10 -> 23:59 ngày 27/10 (Mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng, phần thưởng và mốc nạp được làm mới mỗi ngày)

Thể lệ sự kiện: Mỗi ngày khi người chơi tích nạp đạt mốc cao nhất hoặc ngang bằng trong các mốc sự kiện sẽ nhận phần thưởng thêm tương ứng ở 1 mốc cao nhất.

 Sự Kiện lặp lại mỗi ngày kéo dài từ 24/10 - 27/10.

 Lưu Ý: Người chơi chỉ nhận thưởng 1 mốc, BQT sẽ tính mốc nạp cao nhất để phát thưởng cho người chơi (dựa vào tổng nạp cao nhất của người chơi trong mỗi ngày để phát thưởng mốc quà tương ứng)

►Quà sẽ được gởi MỖI NGÀY 1 LẦN1 MỐC TÍCH NẠP CAO NHẤT.

BQT sẽ tổng kết vào 23:59 mỗi ngày và gửi thưởng qua thư ingame.

--------------------------------------

Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 4
Các Mốc Nạp và phần thưởng

Mốc: 300 KNB
- 30 Mảnh Quan Vũ
- 10 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 5.000 Sách Kỹ Năng
- 5 Thống Lệnh
- 50 Rương Dưỡng
- 300 EXP Đan 4

Mốc: 600 KNB
- 40 Mảnh Quan Vũ
- 20 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 10.000 Sách Kỹ Năng
- 5 Thống Lệnh
- 100 Rương Dưỡng
- 500 EXP Đan 4

Mốc: 1500 KNB
- 50 Mảnh Quan Vũ
- 30 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 15.000 Sách Kỹ Năng
- 5 Thống Lệnh
- 150 Rương Dưỡng
- 1000 EXP Đan 4

Mốc: 3000 KNB
- 70 Mảnh Quan Vũ
- 50 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 10 Thống Lệnh
- 200 Rương Dưỡng
- 20.000 Sách Kỹ Năng
- 2000 EXP Đan 4.

Mốc: 6000 KNB
- 100 Mảnh Quan Vũ
- 100 Mảnh Hạ Hầu Uyên
- 10 Thống Lệnh
- 400 Rương Dưỡng
- 40.000 Sách Kỹ Năng
- 3000 EXP Đan 4.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 24/10 - 27/10 mốc 3000 KNB sẽ nhận được các phần quà sau:

- Hồn Khí Song Thiết Kích ( Hồn Khí Dành Riêng cho Điển Vi )
- 20 Móng Sắt
- 5.000 EXP 4

Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 1

Mốc: 150 KNB
- 20 Mảnh Gia Cát Lượng
- 10 Mảnh Khương Thượng
- 50 Rương Dưỡng
- 5.000 Sách Kỹ Năng

Mốc: 300 KNB
- 40 Mảnh Gia Cát Lượng
- 20 Mảnh Khương Thượng
- 1 Rương Ngựa Đỏ
- 100 Rương Dưỡng
- 10.000 Sách Kỹ Năng

Mốc: 600 KNB
- 60 Mảnh Gia Cát Lượng
- 30 Mảnh Khương Thượng
- 2 Rương Ngựa Đỏ
- 150 Rương Dưỡng
- 20.000 Sách Kỹ Năng

Mốc: 1500 KNB
- 100 Mảnh Gia Cát Lượng
- 50 Mảnh Khương Thượng
- 3 Rương Ngựa Đỏ
- 200 Rương Dưỡng
- 40.000 Sách Kỹ Năng.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 24/10 - 27/10 các mốc 1500 KNB trở lên sẽ nhận được các phần quà sau:

- Hồn Khí Bạch Vũ Phiến ( Hồn Khí Dành Riêng cho Gia Cát Lượng )
- 20 Móng Sắt
- 1.000 Rương Dưỡng

Phần Quà Áp Dụng Với Người Chơi Tại Season 2

Mốc: 150 KNB
- 20 Mảnh Hạng Vũ
- 10 Mảnh Tư Mã Ý
- 50 Rương Dưỡng
- 5.000 Sách Kỹ Năng

Mốc: 300 KNB
- 40 Mảnh Hạng Vũ
- 20 Mảnh Tư Mã Ý
- 1 Rương Ngựa Đỏ
- 100 Rương Dưỡng
- 10.000 Sách Kỹ Năng

Mốc: 600 KNB
- 60 Mảnh Hạng Vũ
- 30 Mảnh Tư Mã Ý
- 2 Rương Ngựa Đỏ
- 150 Rương Dưỡng
- 20.000 Sách Kỹ Năng

Mốc: 1500 KNB
- 80 Mảnh Hạng Vũ
- 40 Mảnh Tư Mã Ý
- 3 Rương Ngựa Đỏ
- 200 Rương Dưỡng
- 40.000 Sách Kỹ Năng.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:

+ Người chơi Tích nạp liên tiếp mỗi ngày từ 24/10 - 27/10 các mốc 1500 KNB trở lên sẽ nhận được các phần quà sau:

- Hồn Khí Bá Vương Thương ( Hồn Khí Dành Riêng cho Hạng Vũ )
- 20 Móng Sắt
- 1.000 Rương Dưỡng

===============================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639