{{--} [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt Mãnh Tướng Trở Lại

 

 

Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Đặc Biệt  Mãnh Tướng Trở Lại

Kính gửi Quân Vương

Những mãnh tướng đã từng làm mưa làm gió, thống lĩnh thiên hạ tại những Season 1 2 3, nay sẽ được trở lại trong chuỗi sự kiện Ưu Đãi Đặc Biệt.

Để người chơi có cơ hội sử dụng những vị tướng uy danh những mùa giải trước, BQT xin tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn sau.

 

Chuỗi sự kiện 1: Lữ Bố trở lại

 

Thời Gian: Từ 00:00 ngày 24/09 -> 23:59 ngày 30/09 (Mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng, phần thưởng và mốc nạp được làm mới mỗi ngày)

Thể lệ sự kiện: Mỗi ngày khi người chơi tích nạp đạt mốc cao nhất hoặc ngang bằng trong các mốc sự kiện sẽ nhận phần thưởng thêm tương ứng ở mốc cao nhất

Mỗi Mốc quà sẽ nhận được 1 lần vào mỗi ngày khi nạp đạt mốc, Sự Kiện lặp lại mỗi ngày kéo dài từ 24/09 - 30/09.

Lưu Ý: Người chơi chỉ nhận thưởng 1 trong các mốc quà, BQT sẽ tính mốc nạp cao nhất để phát thưởng cho người chơi ( sẽ dựa vào mốc nạp cao nhất của người chơi trong ngày để phát thưởng mốc quà tương ứng )

 

Ví dụ:

+ Người chơi tích nạp mốc 300 KNB, 450 KNB, ….. sẽ nhận được phần quà mốc 300 KNB
+ Người chơi tích nạp mốc 600 KNB, 900 KNB, ….. sẽ nhận được phần quà mốc 600 KNB ( không nhận được mốc quà 150 KNB và 300 KNB )

BQT sẽ tổng kết vào 23:59 mỗi ngày và gửi thưởng qua thư ingame

Các Mốc Nạp và phần thưởng

Mốc: 150 KNB
- 30 Mảnh Lữ Bố
- 5 Thống Lệnh
- 50 Rương Dưỡng
- 5.000 Sách Kỹ Năng

Mốc: 300 KNB
- 50 Mảnh Lữ Bố
- 5 Thống Lệnh
- 100 Rương Dưỡng
- 10.000 Sách Kỹ Năng

Mốc: 600 KNB
- 70 Mảnh Lữ Bố
- 5 Thống Lệnh
- 150 Rương Dưỡng
- 20.000 Sách Kỹ Năng

Mốc: 1500 KNB 
- 100 Mảnh Lữ Bố
- 10 Thống Lệnh
- 200 Rương Dưỡng
- 40.000 Sách Kỹ Năng
- 1000 EXP Đan 4

===============================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639