{{--} [SỰ KIỆN] TRAO QUÀ SỰ KIỆN 2 - DẠ TIỆC THÁNG 9 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[SỰ KIỆN] TRAO QUÀ SỰ KIỆN 2 - DẠ TIỆC THÁNG 9

Sự kiện 2 đã đạt mốc 100 người tham gia, muội gởi phần QUÀ CHUNG TOÀN SERVER.

► CODE: CSH5H14R90

► Phần quà gồm:

- 2000 Đá Cường Hóa
- 2000 Đá Rèn
- Lượt tung xúc xắc free

► Các huynh nhập code này vào ingame để lấy vật phẩm.

► Và nhập code này vào mục "Săn Xúc Xắc - sự kiện 02" để thêm lượt tung nha.

Ngoài ra, đăng nhập mỗi ngày để nhận thêm lượt tung xúc xắc.

Ngoài ra, phần quà đặc biệt của Sự Kiện 2 sẽ được thông báo trong bài event 2. Các huynh chú ý nhận thưởng nhé. 

► Phần thưởng gồm:

- 500 KNB
- 100 Gói Ngân Phiếu 3
- 100 Gói Dân Binh 3

Chúc các Quân Vương chơi game thật vui vẻ!

===============================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639