{{--} [Thông Báo] Thời Gian Mùa Giải Mới SS4 Chương 5 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Thông Báo] Thời Gian Mùa Giải Mới SS4 Chương 5

Thông Báo Thời Gian Mùa Giải Mới SS4 Chương 5
Phần Thưởng Mùa Giải Mới

Kính Gửi Quân Vương,

BQT xin thông báo đến Quân Vương các thông tin sau

→ Thời gian bảo trì tiến vào mùa giải mới.
 Những lưu ý khi vào mùa giải mới.
 Phần thưởng mùa giải mới.

♦ Thời gian bảo trì dự kiến: 09:00 – 11:00 ngày 27/02/2020

-----------------------------

♦♦ Một số lưu ý quan trọng khi bắt đầu mùa giải mới ♦♦

→ Tất cả các vật phẩm trong túi - trừ các loại Đá Rèn, Đá Cường Hóa
.Tất cả các vật phẩm còn lại trong túi vật phẩm đều bị xóa. Đặc biệt lưu ý hãy sử dụng ngay tất cả các vật phẩm quan trọng Gói quà (KNB, Bạc, mảnh tướng, nguyên liệu dưỡng…), Cử Hiền Lệnh, Móng Ngựa.

→ Túi Trang Bị, Chiến Mã, Nguyên Liệu Dưỡng sẽ được giữ nguyên

→ Giữ lại cấp sao tướng và mảnh tướng. Làm mới cấp tướng, kỹ năng tướng về cấp ban đầu và hoàn trả Điểm Mùa Giải tương ứng.

→ Giữ lại KNB, Điểm Thần Tướng và Điểm Mùa Giải. Ưu tiên sử dụng các vật phẩm trong túi để quy đổi ra điểm.

♦♦ Quy tắc gộp ♦♦

⇒ Đăng nhập và Nạp KNB.

Sau khi gộp và chuyển mùa giải, tài khoản quân vương không đổi, cách thức đăng nhập và nạp KNB cũng không đổi, Quân Vương vẫn có thể thông qua cổng đăng nhập server cũ như trước để đăng nhập, sau khi đăng nhập tự động chuyển đến server gộp.

⇒ Tên nhân vật:

Tên nhân vật trước khi chuyển mùa giải sẽ được giữ lại như cũ
Trường hợp Trùng Tên sẽ dựa vào Chiến Lực cao thấp để quyết định. Nhân vật có chiến lực cao nhất sẽ được giữ lại tên, những nhân vật trùng tên khác sẽ được đặt lại khi đăng nhập vào game lần đầu tiên. (Chỉ thay đổi tên nhân vật, tất cả dữ liệu của người chơi vẫn giữ nguyên)

-----------------------------

♦ LUẬT CHÍ TÔN mùa giải mới sẽ như sau:

‼️Giai đoạn đầu mùa giải‼️

Trong vòng 20 NGÀY kể từ ngày khai mở mùa giải, Huyết Minh chiếm được 120 thành ở Thần Châu nhanh nhất, Quan Chức và toàn bộ thành viên nhận thưởng như sau

♦ Quốc Vương , Đô Đốc, Thừa Tướng nhận thưởng:

- 10 Rương Ngựa Đỏ
- 10 Trích Tinh Lệnh Cao
- 1.000 Rương Dưỡng
- 1 Triệu Phi Yến 10 sao

♦ 8 Quan Chức còn lại nhận thưởng.

- 5 Rương Ngựa Đỏ
- 5 Trích Tinh Lệnh Cao
- 500 Rương Dưỡng
- 200 Mảnh Lữ Bố

♦ Toàn Thành Viên nhận thưởng

- 3 Rương Ngựa Đỏ
- 3 Trích Tinh Lệnh Cao
- 300 Rương Dưỡng
- 100 Mảnh Lữ Bố

♦♦♦ Lưu ý: Quân chủ phủ lv 20 trở lên mới được nhận thưởng thành viên
------------------------

 Trong vòng 40 NGÀY kể từ ngày khai mở mùa giải Huyết Minh chiếm được 200 thành ở Thần Châu nhanh nhất, Quan Chức và toàn bộ thành viên nhận thưởng như sau.

♦ Quốc Vương , Đô Đốc, Thừa Tướng nhận thưởng:

- 10 Rương Ngựa Đỏ
- 10 Trích Tinh Lệnh Cao
- 1.000 Rương Dưỡng
- 1 Trương Đạo Lăng 10 sao

♦ 8 Quan Chức còn lại nhận thưởng

- 5 Rương Ngựa Đỏ
- 5 Trích Tinh Lệnh Cao
- 500 Rương Dưỡng
- 300 Mảnh Lữ Bố
- Hồn Khí Phương Thiên Kích

♦ Toàn Thành Viên nhận thưởng

- 5 Rương Ngựa Đỏ
- 5 Trích Tinh Lệnh Cao
- 500 Rương Dưỡng
- 200 Mảnh Lữ Bố

♦ Lưu ý: Quân chủ phủ lv 20 trở lên mới được nhận thưởng thành viên

----------------

‼️Giai đoạn kết mùa giải‼️

♦ QUÀ CHÍ TÔN ♦ 

Huyết Minh có nhiều thành Thần Châu nhất sau khi kết thúc mùa giải.

♦ Quốc Vương, Đô Đốc, Thừa Tướng nhận thưởng:

- 10 Rương Ngựa Đỏ
- 10 Trích Tinh Lệnh Cao
- 1.000 Rương Dưỡng
- 1 Lý Mục 10 sao

♦ Toàn Thành Viên nhận thưởng

- 5 Rương Ngựa Đỏ
- 5 Trích Tinh Lệnh Cao
- 1.000 Rương Dưỡng
- 1 Hạng Vũ 6 sao

♦ Lưu ý:  Quân chủ phủ lv 20 trở lên mới được nhận thưởng thành viên

------------------------

♦ QUÀ THỐNG NHẤT ♦ 

♦ Quốc Vương, Đô Đốc, Thừa Tướng nhận thưởng:

- 30 Rương Ngựa Đỏ
- 30 Trích Tinh Lệnh Cao
- 3.000 Rương Dưỡng
- 1 Lý Mục 10 sao

♦ Toàn Thành Viên nhận thưởng

- 5 Rương Ngựa Đỏ
- 5 Trích Tinh Lệnh Cao
- 1.000 Rương Dưỡng
- 1 Hạng Vũ 7 sao
- Hồn Khí Hạng Vũ Bá Vương Thương

Quân chủ phủ lv 20 trở lên mới được nhận thưởng thành viên

♦ Lưu ý: Nhận 1 trong 2 loại thưởng: Quà Chí Tôn hoặc Quà Thống Nhất.

===============================

LONG ĐỒ BÁ NGHIỆP - Game chiến thuật SLG TOP 1 châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/longdobanghiep

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn