{{--} [THÔNG BÁO] TỔNG KẾT QUÀ GIAI ĐOẠN 20 NGÀY CỤM S1-37 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[THÔNG BÁO] TỔNG KẾT QUÀ GIAI ĐOẠN 20 NGÀY CỤM S1-37

TỔNG KẾT QUÀ GIAI ĐOẠN 20 NGÀY CỤM S1-37

BQT thông báo đến các Quốc Vương thời gian tổng kết danh sách nhận thưởng của Phần thưởng Giai Đoạn 20 ngày như sau.

♦ Cụ thể:

- Quà Giai Đoạn 1 sẽ được tổng kết danh sách vào 23:59 18/03

- Quà Giai Đoạn 1 sẽ được phát trong ngày 19/03

♦ Phần quà chi tiết như sau:

♦♦♦Giai đoạn đầu mùa giải♦♦♦

Trong vòng 20 NGÀY kể từ ngày khai mở mùa giải, Huyết Minh chiếm được 120 thành ở Thần Châu nhanh nhất, Quan Chức và toàn bộ thành viên nhận thưởng như sau

♦♦Quốc Vương , Đô Đốc, Thừa Tướng nhận thưởng♦♦

- 10 Rương Ngựa Đỏ
- 10 Trích Tinh Lệnh Cao
- 1.000 Rương Dưỡng
- 1 Triệu Phi Yến 10 sao

♦♦8 Quan Chức còn lại nhận thưởng♦♦

- 5 Rương Ngựa Đỏ
- 5 Trích Tinh Lệnh Cao
- 500 Rương Dưỡng
- 200 Mảnh Lữ Bố

♦♦Toàn Thành Viên nhận thưởng♦♦

- 3 Rương Ngựa Đỏ
- 3 Trích Tinh Lệnh Cao
- 300 Rương Dưỡng
- 100 Mảnh Lữ Bố

♦♦Lưu ý: Quân chủ phủ lv 20 trở lên mới được nhận thưởng thành viên.

BQT Long Đồ Bá Nghiệp Kính Bút.

===============================

LONG ĐỒ BÁ NGHIỆP - Game chiến thuật SLG TOP 1 châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/longdobanghiep

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn