{{--} [Tiêu Điểm Tướng] Nhân Đồ Bạch Khởi | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Tiêu Điểm Tướng] Nhân Đồ Bạch Khởi

Mạn Đàm Những Nhân Vật Xuất Chúng

Phần 3: "Nhân đồ" Bạch Khởi : Người đặt nền móng thống nhất Trung Hoa

♦ Đôi nét về Bạch Khởi

♦ Bạch Khởi (? – 257 TCN). Cha ông xuất thân là binh sĩ nhà Tần, từ nhỏ Bạch Khởi đã sống trong môi trường quân ngũ, cực kỳ ham học binh pháp. Nhờ tài năng, ông sớm lọt vào mắt xanh của thừa tướng Ngụy Nhiễm. Ông cùng Vương Tiễn, Liêm Pha, Lý Mục được coi là những mãnh tướng mạnh nhất thời Chiến Quốc

♦ "Nhân đồ" người người khiếp sợ

- Không như số đông dựa vào binh pháp, Bạch Khởi dùng binh không theo sách. Tuy nhiên, đã đánh là thắng, không gì ngăn nổi. Điều này khẳng định tài năng quân sự phi thường, xuyên suốt lịch sử hầu như rất ít tướng lĩnh nào có những tố chất như ông

- Cầm quân 37 năm, Bạch Khởi hầu như đánh đâu thắng đó, chém đầu gần 100 vạn quân địch, hạ hơn 73 thành, mở rộng hơn trăm dặm đất đai cho nước Tần.

- Trong trận Trường Bình, Bạch Khởi ra lệnh sát hại 45 vạn hàng binh Triệu vốn đồng ý tha chết khiến người đương thời gọi ông là Nhân đồ.

- Cuối đời, ông vì hiềm khích mà bị thừa tướng Phạm Thư gièm pha, bị tước hết chức vị, đày ải rồi tự sát.

Tuy nhiên, khi nói về công trạng, Bạch Khởi là người đã làm tiêu hao sinh lực của các nước mạnh nhất như Triệu và Sở, đưa Tần trở thành nước bá chủ thời Chiến Quốc.

⇒ Mời Quân Vương mạn đàm thêm về những tài hoa, những quyết định mang tính lịch sử của vị Đại Tướng này.

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639