{{--} [Tiêu Điểm Tướng] Tào Tháo - Nhân Vật Xuất Chúng | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Tiêu Điểm Tướng] Tào Tháo - Nhân Vật Xuất Chúng

Đôi nét về Tào Tháo

Tào Tháo (155 – 220), tự là Mạnh Đức. Ông là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán. Đồng thời cũng là người đặt nền móng lập nên chính quyền Tào Ngụy. Đây là một nhân vật gây ra rất nhiều tranh cãi cho đến ngày nay.

Anh hùng hay gian hùng?

Tam Quốc là thời kỳ huy hoàng của các anh hùng, trong đó Tôn Quyền - Lưu Bị - Tào Tháo là 3 cột trụ chống trời thời đó.

Trong tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Tào được miêu tả là kẻ gian hùng, đa nghi, tàn ác, xảo quyệt. Song, tác giả La Quán Trung vẫn phải dùng những lời lẽ tốt đẹp để miêu tả tài năng và cách đối nhân xử thế của ông.

Sự hơn người của Tào Tháo được thể hiện qua việc trọng hiền tài, sáng suốt, không chịu khuất phục và đề cao tính hiệu quả.

Làm anh hùng trong thời loạn rất khó, đặc biệt với một kẻ thực dụng như Tào, tư tưởng của ông gần như đi ngược với tư tưởng "nhân nghĩa" của thời đó.

Tào Tháo là nhân vật quan trọng, có ảnh hưởng to lớn đến Tam Quốc nói riêng và lịch sử Trung Hoa nói chung. Ông đã có nhiều công lao trong việc cải cách xã hội Trung Hoa. Do đó, hậu thế đã có nhiều góc nhìn khác về ông.

→ Mời Quân Vương mạn đàm thêm về những tài hoa, những quyết định mang tính lịch sử của vị Tướng Quân này.

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639