{{--} [Tiêu Điểm Tướng] Tôn Quyền | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Tiêu Điểm Tướng] Tôn Quyền

Đôi nét về Tôn Quyền

▪️Tôn Quyền, tự là Trọng Mưu (182 - 252). Được kế thừa sự nghiệp của cha và anh, Tôn Quyền năm 18 tuổi không những giữ vững cơ đồ mà còn khiến Đông Ngô .

▪️Tào Tháo từng tán dương Tôn Quyền "Sinh con phải như Tôn Trọng Mưu". Ông cũng được Trần Thọ - tác giả "Tam Quốc Chí" đánh giá - "Mưu lược, tài năng như Câu Tiễn, là người kiệt xuất"

▪️Trong 3 nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc - Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền. Tôn Quyền được đánh giá là Hoàng đế thành công nhất, được vi tôn "Thiên cổ Hoàng đế" của Trung Hoa.

Hoàng đế của Hoàng đế

▪️Tôn Quyền là nhà chiến lược tài ba, có năng lực vượt trội được thể hiện ở nhiều lĩnh vực: nắm đại quyền chính trị, quân sự, bành trướng lãnh thổ, phát triển kinh tế.

▪️Gia Cát Lượng từng nói: "Tôn Quyền chiếm cứ Giang Đông đã qua 3 đời. Dân giàu nước mạnh, hiền tài vô số".

▪️Quả thực, vũ khí tất thắng của Tôn Quyền chính là sự phò tá của các nhân tài kiệt xuất: Chu Du, Lữ Mông, Lục Tốn, Từ Hoảng, Gia Cát Cẩn, Chu Hoàn, ...

▪️Thời đại cai trị của Tôn Quyền được đánh giá là thành công, khi ông phát triển mạnh mẽ kinh tế Đông Ngô và mở rộng quan hệ ngoại giao với khu vực xung quanh.

▪️Đáng tiếc, khi về già, Tôn Quyền bị mất đi sự "hùng tài vĩ lược" của mình. Ông trở nên đa nghi, thất chí, khiến mâu thuẫn nội bộ triều Ngô tăng cao. Sau khi ông mất, Đông Ngô rơi vào thời kỳ đen tối và không tránh khỏi họa diệt vong.

Trong Long Đồ Bá Nghiệp, Tôn Quyền đã làm mưa làm gió khắp các season. Hãy cùng muội nhận xét về nhân vật nổi tiếng lừng lẫy này!

===============================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639