{{--} [Tin Tức] Khai Mở Máy Chủ Lý Bạch | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Tin Tức] Khai Mở Máy Chủ Lý Bạch

 

[EVENT CODE] KHAI MỞ MÁY CHỦ LÝ BẠCH 

 


7 NGÀY ĐUA SERVER MỚI - HUYẾT MINH ĐẾ VƯƠNG
X2 KNB CÁC MỐC NẠP ĐẦU

Nhập ngay CODE tân thủ: BDD4T1J6X6
---
Free Combo tướng Chu Du - Nhạc Phi - Vệ Thanh
Tặng 9.999 KNB - Rút tướng hoàn trả x30 lần KNB

Thể lệ loan tin:

Bước 1: Vào Trang Fanpage tham gia

Bước 2: TA.G 2 người bạn (tích xanh) và bình luận theo cú pháp để nhận quà CODE 1.
CÚ PHÁP comment: "chiến nào anh em"
Bước 3: Lik.e, Cm.t & Shar.e tích cực để đạt mốc nhận quà CODE 2 

[CODE 1] Phần quà tham gia loan tin bao gồm:
- 100 KNB
- 1 Cử Hiền Lệnh
- 50 gói dân binh 1
- 50 gói ngân phiếu 1

[CODE 2] Mốc quà đặc biệt khi bài loan tin đạt tổng 1k tương tác (like + cmt + share = 1000):
- 200 KNB
- 2 cử hiền lệnh
- 50 gói dân binh 3
- 20 rương dưỡng

Hạn dùng code: 31/5/2019

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639