{{--} [Tin Tức] Mạn Đàm Những Nhân Vật Xuất Chúng | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Tin Tức] Mạn Đàm Những Nhân Vật Xuất Chúng

 

Mạn Đàm Những Nhân Vật Xuất Chúng

Phần 11: Hoàng Trung

Đôi nét về Hoàng Trung

Hoàng Trung (145-221), là một vị tướng cuối thời Đông Hán. Ông là một trong Ngũ hổ tướng của Lưu Bị, có tài bắn cung bách phát bách trúng và từng lập nhiều công lớn.

Lão tướng sức địch trăm người

Có những vị tướng tuổi đã cao nhưng sức mạnh không giảm, Hoàng Trung chính là một ví dụ. Trước khi theo Lưu Bị, ông đã phò tá Lưu Biểu và có những trận bất phân thắng bại với Quan Vân Trường.

- Theo sử sách, ông có tài võ nghệ tuyệt đỉnh, bắn cung bách phát bách trúng và cực kỳ can đảm cương nghị.

- Sau khi được Ngụy Diên cứu khỏi pháp trường, Lưu Bị đã thuyết phục ông về nhà Thục. Khi Lưu Bị tự xưng Hán Trung vương, ông được bổ nhiệm làm Hậu tướng quân, còn được phong làm Quan nội hầu,

- Năm 220, ông dẫn quân đến Di Lăng nghênh chiến quân Ngô. không may bị phục kích, trúng tên rồi qua đời.

Mời Quân Vương mạn đàm thêm về những tài hoa, những quyết định mang tính lịch sử của vị Tướng quân này.

 

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639