{{--} [Tin Tức] SỰ KIỆN THẦN TƯỚNG SS4 - EVENT TRI ÂN VƯƠNG GIẢ: NẠP TẶNG CAM NINH | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Tin Tức] SỰ KIỆN THẦN TƯỚNG SS4 - EVENT TRI ÂN VƯƠNG GIẢ: NẠP TẶNG CAM NINH

 

SỰ KIỆN THẦN TƯỚNG SS4 - EVENT TRI ÂN VƯƠNG GIẢ: NẠP TẶNG CAM NINH

Kính Gửi Quân Vương

Nhận được nhiều thắc mắc của người chơi tại Seson 4 về sự kiện thần tướng và tướng thần Quản Trọng, BQT xin được cung cấp thông tin về sự kiện này.

Sự Kiện Thần Tướng Ss4:

Trong Season 4 chương 1 sự kiện thần tướng cho phép người chơi có thể quay tất cả các tướng từ Season 1 -> Season 3, không ra thêm những thần tướng mới để người chơi tận dụng được những tướng đã có mà chưa sử dụng đến. Ra thần tướng Quản Trọng trong shop điểm để người chơi có thể đổi và không tốn KNB để quay thêm.

Thời Gian: 00:00 16/07 - 05:00 18/07

Trong thời gian diễn ra sự kiện tri ân, người chơi nạp đủ các mốc, ngoài những sự kiện ingame sẽ nhận thêm những phần quà như sau

Phần Quà sẽ được gửi qua Thư ingame sau khi kết thúc sự kiện

Mốc 300 KNB
- 2 Thống Lệnh
- 300 EXP 4
- 1 Trích Tinh Lệnh Cao

Mốc 1000 KNB
- 4 Thống Lệnh
- 500 EXP 4
- 2 Trích Tinh Lệnh Cao

Mốc 3000 KNB
- 6 Thống Lệnh
- 700 EXP 4
- 4 Trích Tinh Lệnh Cao

Mốc 6000 KNB 
- 8 Thống Lệnh
- 900 EXP 4
- Xi Vưu Giáp

Mốc 12000 KNB
- 10 Thống lệnh
- 1100 EXP 4
- 60 Mảnh Cam Ninh

 Mốc 24000 KNB
- 20 Thống Lệnh
- 1300 EXP 4
- 80 Mảnh Cam Ninh

Mốc 48000 KNB
- 40 Thống Lệnh
- 1500 EXP 4
- 100 Mảnh Cam Ninh

 

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639