{{--} [Tin Tức] Thông Báo Phần Quà Hỗ Trợ Season 4 Chương 2 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Tin Tức] Thông Báo Phần Quà Hỗ Trợ Season 4 Chương 2

Thông Báo Phần Quà Hỗ Trợ Season 4 Chương 2

Kính gửi Quân Vương

- Với khoảng cách thời gian lớn giữa cụm 1 2 3 4 và các cụm 5. cụm 6 7, BQT đã xem xét cẩn thẩn và cân đối cũng như lắng nghe các đóng góp của tất cả Quân Vương, để có phương án tốt nhất về phần quà gộp cụm máy chủ.

- BQT xin thông báo về phần quà hỗ trợ Season 4 chương 2 cho những cụm máy chủ gộp sau như sau:

♦Cụm 5

- 90.000 Đá Cường Hóa
- 25.000 Đá Rèn
- 6000 Rương Dưỡng
- 300 Móng Sắt
- 70 Hộp Hồn Cam S2 (mỗi hộp mở ngẫu nhiên nhận được 5 mảnh tướng cam)
- 70 Hộp Hồn Đỏ S2 (mỗi hộp mở ngẫu nhiên nhận được 5 mảnh tướng đỏ)
- 400 Tướng Quân Phù (Mỗi Tướng Quân Phù nhận 60 điểm Quân Lệnh)
- 3.000 Điểm Mùa Giải
- 10.000 KNB

Cụm 6-7

- 200.000 Đá Cường Hóa
- 50.000 Đá Rèn
- 12000 Rương Dưỡng
- 600 Móng Sắt
- 150 Hộp Hồn Cam S2 (mỗi hộp mở ngẫu nhiên nhận được 5 mảnh tướng cam)
- 150 Hộp Hồn Đỏ S2 (mỗi hộp mở ngẫu nhiên nhận được 5 mảnh tướng đỏ)
- 800 Tướng Quân Phù (Mỗi Tướng Quân Phù nhận 60 điểm Quân Lệnh)
- 6.000 Điểm Mùa Giải
- 20.000 KNB.

► Phần Quà sẽ được gửi qua thư ingame vào 15:00 ngày 16/09/2019

===============================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639