{{--} [Tin Tức] Tình Hình Chiến Sự Cụm 6 | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Tin Tức] Tình Hình Chiến Sự Cụm 6

CHIẾN BÁO LONG ĐỒ - CHIẾN SỰ CỤM 6

 

Kính gửi Quân Vương,

Máy chủ Quách Gia

- ThiênHạ dưới sự lãnh đạo của Shiva đã thống nhất Cửu Châu từ rất sớm và đang củng cố, rèn luyện binh mã chuẩn bị tiến vào Season 2.

Máy chủ Tuân Úc:

- Friendy dưới sự lãnh đạo của Quân Vương *Sấm* đã gần thống nhất thiên hạ chỉ cách thành Hàm Dương vài tòa thành, Chu Quốc đã mất thành Ung Châu, những thành viên còn lại vẫn tâm huyết và chống trả Friendy.

Máy chủ Tôn Sách:

- ThiênHạ dưới sự lãnh đạo của Ciboy có thể nói đã chiếm toàn bộ Cửu Châu thống nhất thiên hạ và chỉ cách Hàm Dương 4 tòa thành.

Máy chủ Lữ Mông:

- 2 Huyết Minh Thiên Hạ và Anhem vẫn đang chiếm hết những châu còn lại, củng cố, xây dựng thế lực để tranh giành Hàm Dương thống nhất thiên hạ

---> Những Quân Sư, tướng tài sẽ dần xuất hiện phò tá bậc chí tôn hoàn thành đại nghiệp.

---> Các Huyết Minh nào đã thống nhất Cửu Châu hãy inbox về Fanpage để nhận phần quà Code sự kiện.

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639