{{--} [VINH DANH CỤM 1-2] TOP HUYẾT MINH - TOP THỰC LỰC | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[VINH DANH CỤM 1-2] TOP HUYẾT MINH - TOP THỰC LỰC

Cùng muội vinh danh huyết minh PHÁ GAM3 và các Quân Vương đứng đầu bảng xếp hạng tổng thực lực của cụm 1 - 2.

► TOP 1 HUYẾT MINH: Phá Gam3

→ Quốc vương: PGOpe

→TOP 10 TỔNG THỰC LỰC:

1. LinhH

2. PGOpe

3. H-TIGER

♦ Mrluong

♦ TV

♦ PGJune6

♦ PGHelen

♦ TH.BOOM

♦ VuTri

♦ TH.Goz
----------

► Cuộc đua đã chính thức kết thúc vào 00:00 26/5 và phần quà ingame sẽ được gởi đến hòm thư:

► Quà Quốc Vương và Quan chức của TOP 1 Huyết Minh - Phá Gam3:

1000 EXP Đan 4

100 Rương Dưỡng

10 Móng Sắt

02 Cử Hiền Lệnh Cao

► Quà Trung thần (toàn bộ huyết minh TOP 1):

200 EXP Đan 4

20 Rương Dưỡng 

02 Móng Sắt

01 Cử Hiền Lệnh Cao

► Phần quà code sẽ được trao đến Quốc Vương/ Đại diện minh top 1 để trao đến toàn bộ anh em và thông báo chính thức trên Fanpage.

► Quà TOP 1 - 5 BXH Tổng Thực Lực:

4 Rương Thần Binh

4000 EXp đan 4 

20.000 Sách Kỹ Năng 

500 Gói Dân Binh 3

► Quà TOP 6 - 10 BXH Tổng Thực Lực:

2 Rương Thần Binh

2.000 EXP đan 4 

10.000 Sách Kỹ Nặng

♦ 200 Gói dân binh 3

Thông tin chi tiết vinh danh Tại Đây

 

Chúc các Quân Vương trải nghiệm game vui vẻ!

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639