{{--} [VINH DANH CỤM 5] TOP HUYẾT MINH - TOP THỰC LỰC | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[VINH DANH CỤM 5] TOP HUYẾT MINH - TOP THỰC LỰC

Cùng muội vinh danh huyết minh AVENGER và các Quân Vương đứng đầu bảng xếp hạng tổng thực lực của cụm 5.

► TOP 1 HUYẾT MINH: Avenger

→ Quốc vương: --Độc--

► TOP 10 TỔNG THỰC LỰC:

1. --Độc--

2. Avenger

3. BàXãYêu

♦ HọaBì

♦ FullCấp

♦ Cherry

♦ MrBo

♦ KiềuNga

♦ HKS37

♦ NắngCực
----------

► Cuộc đua đã chính thức kết thúc vào 00:00 26/5 và phần quà ingame sẽ được gởi đến hòm thư:

►Quà Quốc Vương và Quan chức của TOP 1 Huyết Minh - Phá Gam3:

1000 EXP Đan 4

100 Rương Dưỡng

10 Móng Sắt

02 Cử Hiền Lệnh Cao

► Quà Trung thần (toàn bộ huyết minh TOP 1):

200 EXP Đan 4

20 Rương Dưỡng 

02 Móng Sắt

 01 Cử Hiền Lệnh Cao

Phần quà code sẽ được trao đến Quốc Vương/ Đại diện minh top 1 để trao đến toàn bộ anh em và thông báo chính thức trên Fanpage.

► Quà TOP 1 - 5 BXH Tổng Thực Lực:

4 Rương Thần Binh

4000 EXp đan 4 

20.000 Sách Kỹ Năng 

500 Gói Dân Binh 3

► Quà TOP 6 - 10 BXH Tổng Thực Lực:

2 Rương Thần Binh

♦ 2.000 EXP đan 4 

♦ 10.000 Sách Kỹ Nặng

♦ 200 Gói dân binh 3

Chúc các Quân Vương trải nghiệm game vui vẻ!

========================================

Long Đồ Bá Nghiệp – Game SLG Top 1 Châu Á

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.longdobanghiep.vn

Fanpage: fb.com/longdobanghiep

Chiêu Hiền Quán: https://www.facebook.com/groups/longdobanghiep/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639