Thành chính

Chiêu Quân

Là một nhân vật chính trị thời nhà Hán, nguyên là cung nhân của Hán Nguyên Đế, rồi trở thành vợ của Thiền vu Hung Nô. Với sắc đẹp được ví là Trầm ngư Lạc nhạn. Sở hữu kỹ năng gây sát thương lớn, hỗ trợ HP và tốc đánh cho quân lính